Laboral

Departament

Gestió Laboral

 

 

La relació entre empresa i treballadors és una àrea important en tota organització empresarial. Un correcte assessorament i un perfecte coneixement de la legislació laboral poden evitar possibles friccions i suposar un estalvi econòmic i una major eficiència..

• Diagnòstics situació laboral.
• Avaluació riscos laborals.
• Gestió de contractes, pròrrogues, altes, baixes i variacions.
• Fulles de salari.
• Seguretat Social, bonificacions.
• Retenciones a cuenta IRPF.


Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat de Lleida Curs Superior de Dret del Treball i la Seguretat Social

Cesar Camacho Patilla

Consulta

4 + 6 =