Recursos humans

Departament

Recursos Humans

 

 

El Capital Humà és fonamental en la consecució de l’èxit d’una empresa.

Les nostres actuacions es basen en la localització de líders i professionals, la seva adaptació als objectius, valors i cultura de la seva empresa, i el desenvolupament de les seves aptituds i comportaments.

Incrementem el valor de la seva empresa i generem equips de treball més eficaços, integrat i eficients. Head Hunting coaching formació Personal RRHH Processos de Selecció


Consultora de Recursos Humanos, con más de 24 años de experiencia en Dirección de Profesionales. Máster en Dirección de RRHH y Coach en Dirección Comercial Nuria Fernández Pérez

Psicóloga Industrial

Consulta recursos humans

1 + 6 =